Czym jest współuzależnienie

Współuzależnienie jest utrwaloną reakcją przystosowawczą na trudną, niszczącą i długotrwałą sytuację związaną z patologicznymi zachowaniami dotyczącymi uzależnienia osoby bliskiej najczęściej partnera bądź małżonka. Uzależnienie członka rodziny (tj. alkoholizm, nadużywanie narkotyków, leków, hazard i innych kompulsywnych zachowań), z czasem rozwija się i coraz silniej wpływa bezpośrednio na cały system rodzinny. Członkowie rodziny żyją w przewlekłym napięciu, które skłania ich do chęci wprowadzenia równowagi w domu i pomocy osobie uzależnionej, niestety działania, zachowania i postawy, które mają rzekomo pomagać osobie chorej często przynoszą odwrotny skutek, a życie osoby współuzależnionej zaczyna koncentrować się wokół osoby wprowadzającej dysfunkcję w domu rodzinnym. Narastające problemy związane z uzależnieniem skłaniają członków rodziny do szukania sposobów pozwalających przetrwać permanentny stres, braku stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa.

Pomocy psychoterapeuty w walce z współuzależnieniem

Jak rozpoznać współuzależnienie?

Współuzależnienie rozumiane jest jako zaburzona adaptacja do trudnej sytuacji, poprzez utrwalenie specyficznych wzorców funkcjonowania i reagowania, które rozwijają się w okresie utrzymywania relacji z osobą uzależnioną. Osoby współuzależnione stosują różne strategie zaradcze, aby poradzić sobie ze stresującymi wydarzeniami związanymi z uzależnieniem. W miarę rozwoju współuzależnienia nasilają się destrukcyjne mechanizmy adaptacyjne, które służą utrzymaniu równowagi w rodzinie, jednocześnie powodują negatywne konsekwencje u osoby współuzależnionej tj. pogorszone funkcjonowanie psychospołeczne czy wyniszczanie stanu zdrowia np. poprzez nasilenie zaburzeń psychosomatyczny (nerwice, stany lękowe i depresja, wahania nastrojów, niestabilność emocjonalna, samotność, uczucie pustki, poczucie niemożności rozstania się, trudności w rozpoznawaniu i realizacji własnych potrzeb i pragnień , odczuwanie obniżenia jakości życia, czasem nadużywanie leków, alkoholu bądź innych substancji psychoaktywnych lub zakłócenia funkcji poznawczych – zagubienie, odczucia chaosu, brak sensu i celu w życiu, zakłócenie wzorców normy i zdrowia, nierealistyczne oczekiwania.

Osoby współuzależnione mogą przejawiać:

-nadmierną koncentrację swoich myśli, zachowań i emocji wobec osoby uzależnionej

-minimalizację bądź zaprzeczanie problemom, usprawiedliwianie zachowań osoby uzależnionej

-ukrywanie swoich doświadczeń i sytuacji problemowych przed innymi

– chęć kontroli osoby uzależnionej (np. w przypadku alkoholizmu: próby ograniczenia sytuacji alkoholowych, sprawdzanie ilości wypitego alkoholu, wylewanie alkoholu, zamykanie osoby pijącej, aby nie wyszła z domu, odbieranie karty płatniczej czy pieniędzy itd.)

-nadopiekuńczość i branie odpowiedzialności za łagodzenie konsekwencji uzależnienia np. kłamanie pracodawcy, że uzależniony jest chory, płacenie długów, opieka nad osobą  np. na kacu, poprzez kładzenie do łóżka, mycie, karmienie itd.

-przejmowanie za osobę uzależnioną obowiązków domowych, które ona zaniedbuje

– życie w ciągłym lęku i niepokoju przed odrzuceniem. Osoby współuzależnione często obawiają się, że jeśli nie będą w stanie pomóc uzależnionemu  lub  nie spełnią jego / jej wymagań, zostaną porzucone. Często czują się odpowiedzialne za nastrój i emocje osoby uzależnionej.

-utrata własnej tożsamości przez ciągłe zajmowanie się osobą uzależniona a tym samym lekceważenie i omijanie swoich potrzeb, emocji i pragnień.

Współuzależnienie jest diagnozowane wyłącznie u osoby dorosłej, takiej która potencjalnie jest w stanie wyjść z sytuacji, natomiast syndrom współuzależnienia nie dotyczy dzieci czy rodziców. Objawy syndromu współuzależnienia mogą być dla osoby współuzależnionej trudne do uchwycenia ponieważ oparte są o troskę i miłość do osoby uzależnionej, dlatego mogą przez dłuższy czas być  nieświadome, że ten stan jest zagrażający i wyniszczający dla nich samych.

Napisz do Mnie

Jeśli borykasz się ze współuzależnieniem, nie czekaj dłużej. Skorzystaj z pomocy terapeuty i rozpocznij drogę do zdrowia i wolności.Wybierz zdrowie i zdecyduj się na terapię, aby poprawić komfort swojego życia.ci

Umów wizytę
Dlaczego

Warto skorzystać z pomocy psychoterapeuty?

Pomoc psychoterapeuty zaburzenia lękowe

Warto skorzystać z pomocy psychoterapeuty, gdy widzisz, że Twoje życie zaczyna nadmiernie koncentrować się wokół osoby pijącej, gdy ponosisz różnego rodzaju konsekwencję zdrowotne, pogarszają Ci się relacje społeczne, pojawia się izolacja, poczucie bezsensu, nadodpowiedzialność, nadopiekuńczość  i nadkontrola wobec osoby uzależnionej, a tym samym rezygnacja ze swoich potrzeb, pasji, znajomych itd.

Osoby, które doświadczają współuzależnienia, często potrzebują pomocy specjalisty. W wielu przypadkach pomocna może okazać się psychoterapia, która będzie skoncentrowana m.in. na pracy nad poczuciem własnej wartości, budowaniu granic psychologicznych oraz uczeniu się rozpoznawania własnych emocji i potrzeb. Psychoterapia może pomóc w konfrontacji z rzeczywistością i odzyskaniu równowagi życiowej. Psychoterapeuta może pomóc Ci rozumieć funkcjonowanie syndromu współuzależnienia oraz choroby alkoholowej. Nauczy Cię rozpoznać mechanizmy obronne oraz lepiej rozumieć siebie . Osoby współuzależnione, tak samo jak uzależnione, potrzebują specjalistycznego leczenia w formie psychoterapii, najkorzystniejsze jest wprowadzenie tych dwóch równoległych procesów psychoterapeutycznych w rodzinie.