Czym jest przemoc

Przemoc to intencjonalne zachowania nakierowane na krzywdę wobec drugiego człowieka. Wyróżnić można następujące rodzaje przemocy: fizyczną emocjonalną, seksualną, finansową lub psychiczną itpPrzemoc w rodzinie jest problemem społecznym, który wpływa na wszystkich członków rodziny, w tym dzieci, które często są bezbronne wobec niej. Doświadczanie przemocy może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego i fizycznego ofiary, a także wpływać na życie osobiste, społeczne czy zawodowe. Dlatego ważne jest, aby nie lekceważyć problemów przemocy i działać w celu ich zapobiegania oraz pomocy ofiarom.

Pomocy psychoterapeuty w walce z przemocą

Jak rozpoznać przemoc w rodzinie

Rozpoznanie przemocy w rodzinie może być trudne, ponieważ często nie ma jednoznacznych i oczywistych objawów. Niemniej jednak, istnieją pewne znaki i sygnały, na które warto zwrócić uwagę. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w rozpoznaniu przemocy:

  • Fizyczne obrażenia – to najbardziej widoczny znak przemocy w rodzinie. Mogą to być siniaki, rany, skaleczenia, siniaki w okolicy oczu lub szyi, złamania i inne obrażenia.
  • Zmiana zachowania – Zmiana zachowania – ofiary przemocy często wycofują się z życia społecznego, zaniedbują swoją higienę, zmieniają swoje nawyki żywieniowe, mają trudności z koncentracją, są często zmęczone czy wyczerpane
  • Stany emocjonalne – ofiary przemocy często cierpią na stany depresyjne, mają lęki, trudności w regulacji emocji i zaniżone poczucie własnej wartości czy poczucie wstydu.
  • Nadkontrola – osoba, który stosuje przemoc wobec drugiego człowieka, często stara się kontrolować każdy aspekt jego życia, od wyglądu, przez zainteresowania, do towarzystwa itd.
  • Izolacja – sprawca przemocy często izoluje ofiarę od rodziny i przyjaciół, uniemożliwiając jej utrzymanie kontaktów z innymi ludźmi.
  • Groźby – człowiek stosujący przemoc często grozi ofierze, zastrasz ją, że nikt jej nie uwierzy, że odbierze jej dzieci czy, że ją zabije itd.

Jeśli chciałbyś przerwać niebezpieczny dla twojego życia czy zdrowia schemat powracającej przemocy zgłoś się o pomoc do psychotereputy. Dzięki psychoterapii będziesz mógł zrozumie źródło Twoich problemów, przyjrzeć się swoim zachowaniom raz poszukiwać dróg na wprowadzanie konstruktywnych dla Ciebie zmian.

Amerykańska psycholog Leonora E. Walker wyróżniła cykle przemocy składające się z trzech faz, które następują po sobie:

1. Faza narastania napięcia
2. Faza ostrej przemocy
3. Faza miodowego miesiąca

1. Faza narastania napięcia
Charakteryzuje się coraz częstszymi sytuacji konfliktowych oraz wzrostem napięcia w związku. Sprawca staje się drażliwy, niewiele trzeba, aby wyprowadzić go równowagi, jest ciągle spięty i poirytowany, a swoje emocje wyładowuje na ofierze/ofiarach np. może je poniżać, krytykować, krzyczeć. Reakcja ofiary jest spolegliwa i łagodząc konflikty np. zaczyna przepraszać sprawce za swoje zachowanie, uspokajać go, stara się wywiązywać się z wszelką starannością ze swoich obowiązków, po to aby nie prowokować sprawcy, bierze na siebie winę za wybuchy sprawcy. Ofiara przemocy może doświadczać dolegliwości psychosomatycznych tj. ból głowy, żołądka, bezsenność, zaburzenia w rytmie oddychania, bóle w klatce piersiowej, utrata apetytu. W faza narastającego napięcia, mogą popaść w depresję, nerwicę bądź stany lękowe. W celu redukcji napięcia ofiara czasem decyduje się sprowokować sprawcę, aby akt przemocy już się wydarzy bez konieczności czekania na niego.
2. Faza ostrej przemocy
W tej fazie narastające napięci znajduje upust. Zachowania tu są nieprzewidywalne i gwałtowne. Wybuchy gniewu mogą być wywołane drobnostkami. Dochodzi do eksplozji zachowań agresywnych tj. biciem pięściami czy przedmiotami, kopanie, duszenie, groźby, krzyki, zastraszanie itd. Ofiara stara się uspokoić sprawcę często jednak bez pożądanego efektu. Po zakończeni aktu przemocy ofiara może odczuwa
oszołomienie, wstyd , poczucie winy, wstręt do siebie, przerażenie oraz złość i bezradność.
3. Faza miodowego miesiąca
Następuje po akcie czynnej przemocy, gdy sprawca wie, że przekroczył różne granice. Sprawca zaczyna przepraszać, deklaruje, że żałuje swojego zachowania, obiecuje poprawę, okazuje skruchę, ciepło, zainteresowanie i miłość. Dzięki takiemu zachowaniu ofiara zaczyna wierzyć, że sprawca się zmienił, a akt przemocy był tylko incydentem. Widzi sprawcę takim jakiego chce go widzieć. Jeśli wcześniej ofiara weszła na drogę prawną (np. złożyła zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, sprawę rozwodowa itp.) w tej fazie może się wycofać z tych działań, wierząc, że sytuacja wróciła do normy i przemoc już nie powróci. Faza miodowego miesiąca jednak mija i niebawem zatacza się krąg i znowu pojawia się faza narastania napięcia.
Cykle te mogą trwać przez wiele lat, przy czym zwykle skracają się fazy „miodowego miesiąca”, a wydłużają i bardziej dramatycznie przebiegają fazy narastania napięcia i gwałtownej przemocy. Po pewnym czasie faza miodowego miesiąca może zaniknąć całkowicie i pozostają tylko dwie fazy.
Warto pamiętać , że to osoba, która stosuje przemoc jest odpowiedzialna za swoje zachowanie. Nic nie usprawiedliwia stosowania przemocy wobec ofiary.

Napisz do Mnie

Skontaktuj się z psychoterapeutą aby uzyskać pomoc i wsparcie oraz poprawić jakość swojego życia.

Umów wizytę
Dlaczego

Warto skorzystać z pomocy psychoterapeuty?

Pomoc psychoterapeuty zaburzenia lękowe

Warto skorzystać z pomocy psychoterapeuty gdy doświadczasz bądź doświadczyłeś przemocy. Ważne jest aby przerwać krąg przemocy. Niezależnie od tego czy jesteś sprawcą czy ofiarą przemocy istotne jest zrozumienie sytuacji jaka Cię doprowadziła do tego miejsca oraz przerwanie zachowań przemocowych. Psychoterapia daje możliwość wglądu w Twoją osobistą sytuację oraz nadanie zrozumienia roli jaką pełnisz. Może nauczyć Cię radzić sobie z trudnościami oraz pomóc Ci rozpoznawać sygnały, które mogą być ważne w przeciwdziałaniu przemocy.

W przypadku doświadczania przemocy korzystanie z pomocy psychoterapeuty może być szczególnie ważne. Psychoterapeuta w pracy z ofiarami przemoc, może pomóc rozpoznawać i nazwać Twoje emocje, oraz poszukiwać wraz z Tobą zdrowszego reagowania na sytuacje niepokojące np. ustanowienie granic, rozwijanie asertywności, czy tworzenie sieci wsparcia. Ważne jest również to, że psychoterapia może pomóc w zwiększeniu samooceny i pewności siebie. Psychoterapia wobec sprawców przemocy jest możliwa o ile sprawca zda sobie sprawę ze swoich agresywnych zachowań i będzie miał motywację by pracować nad zdrowymi sposobami radzenia sobie ze złością. To trudne bowiem wymaga przełamania własnego wstydu i skonfrontowania się z utratą kontroli względem własnych stanów emocjonalnych.

Warto pamiętać, że psychoterapia może stanowić ważne wsparcie w procesie powrotu do zdrowia i zmiany sytuacji życiowej wymaga jednak gotowości osoby do chęci pracy nad sobą oraz regularnego procesu, który da możliwość zmiany.