Czym jest terapia leczenia lekomanii

Terapia leczenia lekomanii jest formą terapii skierowaną do osób uzależnionych od substancji chemicznych tj. leki przeciwbólowe, nasenne czy uspokajające np. z grupy leków opioidowych, benzodiazepin czy barnituraów itp. Jej celem jest pomóc osobom uzależnionym w procesie zdrowienia poprzez wypracowanie nowych nawyków i zachowań, osiągnięcie abstynencji i trzeźwego spojrzenia na siebie, swoje możliwości i ograniczenia. Podczas psychoterapii konieczna będzie także współpraca z psychiatrą celem decyzji o stopniowym czy z czasem całkowitym odstawieniem leków, bądź możliwym wspomożeniu  pacjentka bardziej bezpiecznymi dla jego zdrowia i życia lekami. Uregulowanie farmakoterapii jest istną kwestią jednak jest niewystarczające w procesie leczenia. Lekomania jak każde inne uzależnienie wymaga wsparcia psychoterapeutycznego poprzez poszerzanie świadomości na temat własnego funkcjonowania oraz rozumienie działania tej choroby.

Terapia jest procesem długoterminowym, wymaga zaangażowania zarówno pacjenta, jak i terapeuty. Psychoterapia pomaga w zapobieganiu nawrotom m.in. poprzez wypracowywanie strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami. Ośrodki terapeutyczne oferujące pomoc mogą być zarówno w formie stacjonarnej jak i ambulatoryjnej(dochodzącej), indywidualnej i grupowej w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Pomocy psychoterapeuty w walce z lekomanią

Jak rozpoznać lekomanię?

Rozpoznanie lekomanii może być trudne, ponieważ uzależnienie od substancji psychoaktywnych może się różnić w zależności od osoby i używanej substancji. Jednak istnieją pewne ogólne oznaki i zachowania, które mogą wskazywać na problem lekomanii. Oto kilka sygnałów, na które warto zwrócić uwagę:

  1. Trudności w kontrolowaniu używania substancji: Osoba uzależniona może mieć trudności w utrzymaniu tej samej ilości lub częstotliwości zażywanej substancji. Mogą być niezdolnie do zaprzestania nadużywania leku pomimo prób ograniczenia lub zaprzestania.
  2. Negatywne skutki zdrowotne i społeczne: Uzależnienie często prowadzi do negatywnych skutków zdrowotnych, takich jak pogorszenie stanu fizycznego i psychicznego.
  3. Zwiększanie tolerancji: Osoba uzależniona może potrzebować większych ilości substancji, aby osiągnąć ten sam efekt, co wcześniej. To może prowadzić do stopniowego zwiększania ilości lub częstotliwości używania.
  4. Wycofanie się społeczne: Osoba uzależniona może zaczynać się wycofywać z aktywności społecznych, które wcześniej były dla niej ważne. Mogą tracić zainteresowanie dotychczasowymi zainteresowaniami, kontaktami z rodziną i przyjaciółmi.
  5. Trudności finansowe: Uzależnienie może prowadzić do poważnych trudności finansowych. Osoba uzależniona może zaniedbywać swoje finanse, tracić pracę, zadłużać się lub podejmować nielegalne działania w celu zdobycia środków do zakupu substancji.

Warto jednak pamiętać, że każdy przypadek uzależnienia może być inny, a te sygnały nie zawsze występują jednocześnie. Jeśli masz podejrzenia, że Ty bądź ktoś Tobie bliski może być uzależniony od leków warto skorzystać z konsultacji z profesjonalistą.

Napisz do Mnie

Skontaktuj się z terapeutą, aby otrzymać wsparcie, zrozumienie i narzędzia potrzebne do przezwyciężenia uzależnienia. Inwestycja w swoje zdrowie i dobre samopoczucie jest bezcenna.Nie czekaj, podejmij krok w kierunku uzdrowienia i lepszej jakości życia!

Umów wizytę
Dlaczego

Warto skorzystać z pomocy psychoterapeuty przy leczeniu lekomanii?

Pomoc psychoterapeuty zaburzenia lękowe

Warto skorzystać z pomocy psychoterapeuty uzależnień podczas leczenia lekomanii, ponieważ terapeuta specjalizujący się w uzależnieniach posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Terapia prowadzona przez psychoterapeutę uzależnień może pomóc Ci w zrozumieniu głębszych przyczyn uzależnienia, nauczyć rozpoznawać objawy choroby i zdobyć narzędzia pozwalające lepiej radzić sobie w procesie zdrowienia. Terapeuta może dostosować terapię do Twoich indywidualnych potrzeb, oferując wsparcie emocjonalne, poszukiwanie wraz z Tobą umiejętności radzenia sobie z objawami choroby i trudnościami osobistymi, oraz wypracowywanie zdrowych nawyków i strategii życiowych. Terapia daje możliwość pomocy w radzeniu sobie z uzależnieniem, odzyskiwaniu wpływu na swoje życie i budowaniu zdrowszej przyszłość.