Czym jest terapia DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)

Terapia DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) jest formą terapii skierowaną do osób dorosłych, które wychowywały się w rodzinach dotkniętych alkoholizmem. Pojęcie DDA odnosi się do osób, które jako dzieci były świadkami i doświadczyły skutków negatywnego picia alkoholu przez jednego lub oboje rodziców lub innych bliskich członków rodziny.

Terapia ma na celu pomóc tym osobom zrozumieć, jak alkoholizm w rodzinie wpłynął na ich dzieciństwo i w dalszym ciągu wpływa na życie dorosłe oraz jakie może on nieść za sobą dalsze konsekwencje. Terapeuta pomaga klientowi w identyfikowaniu i przepracowywaniu różnych emocji jakich doświadczał(y-bez y) w dzieciństwie żyjąc w rodzie dysfunkcyjnej m.in. w poczuciu winy, wstydzie, lęku, złości czy smutku.

Podczas psychoterapii osoba otrzymuje wsparcie  oraz edukację na temat alkoholizmu i jego wpływu na rodzinę. Terapeuta często pomagają klientowi w rozpoznawaniu dysfunkcyjnych schematów i poszukiwaniu konstruktywnych zachowań, co pozwala tworzyć bardziej satysfakcjonujące relacje interpersonalne i  umożliwia wybór zdrowszych strategii radzenia sobie z trudnościami, jakie mogą się pojawić w życiu dorosłym.

Terapia DDA może dostarczać ważne narzędzia osobą, które chcą zrozumieć i przepracować wpływ alkoholizmu w ich dzieciństwo, może być także pomocna w przezwyciężaniu negatywnych wzorców postępowania oraz poprawie jakości zdrowia psychicznego. Jeśli ktoś jest zainteresowany terapią DDA, warto umówić się na pierwszą konsultację, aby ustalić nad wraz terapeutą cele terapeutyczne oraz omówić swoje oczekiwania.

Pomocy psychoterapeuty w walce z przeszłością

Jak rozpoznać osoby z DDA

Rozpoznanie osób z DDA (Dorosłymi Dziećmi Alkoholików) może być trudne, ponieważ nie zawsze objawy są jednoznaczne i widoczne na pierwszy rzut oka. Jednak istnieje kilka sygnałów, na które można zwrócić uwagę, które mogą wskazywać na doświadczenie DDA. Oto niektóre z nich:

  1. Problemy związane z kontrolą emocji: Osoby z DDA mogą mieć trudności w identyfikowaniu, wyrażaniu i regulowaniu swoich emocji. Mogą mieć wybuchowe reakcje, silny lęk, obniżony nastrój itp.
  2. Niskie poczucie własnej wartości: Osoby które dorastały w rodzinach alkoholików, często mają niskie poczucie własnej wartości i trudności w uznawaniu swoich osiągnięć. Mogą być niezwykle krytyczne wobec siebie i mieć poczucie winy za rzeczy za, których nie są odpowiedzialne.
  3. Problemy w relacjach: Osoby z DDA często mają problem z akceptacją własnych ograniczeń czy trudności. Mogą mieć problemy z zaufaniem, bliskością emocjonalną i komunikacją interpersonalną. Mogą unikać intymności lub być nadmiernie zależne od innych osób.
  4. Perfekcjonizm: Osoby z DDA często dążą do doskonałości i mają trudności z akceptacją własnych niedoskonałości. Mogą być bardzo krytyczne wobec siebie i innych oraz odczuwać presję, aby być zawsze najlepszymi.
  5. Problemy związane z uzależnieniem: Istnieje większe ryzyko, że osoby dorosłe z DDA będą miały problemy z nadużywaniem substancji psychoaktywnych lub rozwojem innych uzależnień. To wynika z doświadczeń związanych z alkoholizmem w dzieciństwie i potrzeby znalezienia sposobu na radzenie sobie z trudnościami emocjonalnymi.
DDA

Warto jednak pamiętać, że podobne objawy mogą być również obecne u innych osób, które nie miały doświadczenia wychowywania się w rodzinie alkoholowej. Jeśli jednak wychowywałeś się w rodzinie alkoholowej i identyfikujesz się z powyższymi objawami , które mogą utrudniać Ci codzienne funkcjonowanie warto udać się do specjalisty. Zaś jeśli masz podejrzenia, że ktoś z Twoich bliskich może być osobą z syndromem DDA, warto zachęcić go do skonsultowania się z profesjonalistą, takim jak terapeuta specjalizujący się w terapii DDA, który może pomóc w rozpoznaniu i przepracowaniu tych doświadczeń.

Napisz do Mnie

Przepracuj traumę związana z dzieciństwem w rodzinie alkoholika, rozwijaj zdrowe strategie radzenia sobie i otrzymuj wsparcie emocjonalne.Popraw jakość życia i odzyskaj zdrowie psychiczne. Zainwestuj w siebie i zacznij drogę do uzdrowienia już dziś!

Umów wizytę
Dlaczego

Warto skorzystać z terapii DDD i pomocy psychoterapeuty?

Pomoc psychoterapeuty zaburzenia lękowe

Warto skorzystać z terapii DDA i pomocy psychoterapeuty, ponieważ terapia może pomóc w zrozumieniu i przepracowaniu traumy z dzieciństwa, rozwinięciu zdrowych strategii radzenia sobie, przełamaniu szkodliwych wzorców i otwarcie się na wsparcie emocjonalne i społeczne. Psychoterapia pomaga także budować zaufanie do siebie, uzyskać większą wiarę w siebie, co może wpłynąć na poprawę jakości życia i cieszenie się lepszym zdrowiem psychicznym.