KONSULTACJA PSYCHOTERAPEUTYCZNA

Konsultacja psychoterapeutyczna stanowi ważny etap w procesie decyzji dotyczącej podjęcia terapii oraz znalezienia odpowiedniego terapeuty. Jest to spotkanie między potencjalnym pacjentem a terapeutą, podczas którego omawiane są powody zgłoszenia się na psychoterapię, obawy, oczekiwania oraz ewentualne cele i zasady terapii. W trakcie konsultacji psychoterapeutycznej pacjent ma okazję opowiedzieć o swoich problemach i sytuacjach, które go niepokoją, oraz o swoich oczekiwaniach wobec terapii. Terapeuta słucha uważnie, zadaje pytania mające na celu pogłębienie problematyki oraz analizuje, czy dany pacjent może skorzystać z psychoterapii indywidualnej. Terapeuta może zdecydować poznając problematyką pacjenta, że bardziej odpowiednią formą terapii może być np. terapia grupowa, rodzinną lub inny rodzaj wsparcia psychologicznego.

Konsultacja ma na celu weryfikację czy dana współpraca jest możliwa, zapoznanie pacjenta z terapeutą, ustalenie stopnia dopasowania między nimi oraz ocenę, czy terapia indywidualna jest odpowiednim rozwiązaniem w danym przypadku.
Jeśli obie strony zdecydują się na współpracę ustala się kolejne terminy wizyt.

Konsultacja psychoterapeutyczna może odbyć się zarówno stacjonarnie w gabinecie jak i on line. Niezależnie od formy spotkania zawsze trwa ono 50 min oraz zawsze jest ono opłacane przed wizytą celem potwierdzenia swojej obecności.

Forma terapii online może być dla Ciebie jeśli:

  • jesteś osobą zapracowaną, której brakuje czasu na spotkanie indywidualne w gabinecie;
  • jesteś osobą, która z różnych przyczyn zdrowotnych nie jest w stanie dojechać/ podejść do gabinetu;
  • jesteś z daleka (z zagranicy, innego miasta);
  • masz problemy z dojazdem do gabinetu;
  • jesteś osobą, która z różnych względów obawia się przyjść na spotkanie osobiście.

Konsultacja Psychoterapeutyczna ONLINE

Spotkanie może odbywać się przez Skype, Whats app’a, czy Zoom’a po wcześniejszym ustaleniu z terapeutą. Konsultacja rozpoczyna się na takich samych zasadach jak spotkanie w gabinecie. Najlepiej, aby odbywała się w dobrych dla Ciebie warunkach – w zamkniętym pokoju czy innym miejscu, w którym nikt nie będzie zakłócał Twojego spokoju. Wspólnie ustalamy cele do pracy terapeutycznej, zasady terapii, częstotliwość i terminy spotkań.

Konsultacja Psychoterapeutyczna

Konsultacja psychoterapeutyczna - porozmawiaj o Swoim problemie

Konsultacja psychoterapeutyczna jest również momentem, w którym pacjent może dowiedzieć się więcej o podejściu terapeuty, jego doświadczeniu, wykształceniu. Jest to moment dla pacjenta na podjęcie decyzji o dalszej współpracy, czy z danym terapeutą jesteśmy w stanie się porozumieć oraz czy ma odpowiednie umiejętności i wiedzę, by pomóc w rozwiązaniu konkretnych problemów.
Po zakończonej konsultacji pacjent i terapeuta mogą wspólnie zdecydować, czy kontynuować terapię indywidualną. Jeśli tak, ustalane są dalsze kroki, takie jak częstotliwość spotkań, cel terapii oraz plan działania. W przypadku, gdy terapeuta uzna, że psychoterapia indywidualna nie jest odpowiednia i że inna forma wsparcia byłaby lepsza, może zaproponować alternatywne rozwiązania.

Napisz do Nas

Rozpocznij wędrówkę w głąb siebie w asyście certyfikowanego psychoterapeuty.

Energia Życiowa w Tobie czeka na uwolnienie

Umów wizytę

Konsultacja psychoterapeutyczna to pierwsze

W skrócie, konsultacja psychoterapeutyczna to pierwsze, istotne spotkanie między potencjalnym pacjentem a terapeutą. Pozwala ona na nawiązanie kontaktu, omówienie problemów i ustalenie celów terapii oraz ocenę, czy terapia indywidualna z danym specjalistą jest właściwym kierunkiem pomocy.