Psychoterapeuta Ewa Janasz

KILKA SŁÓW O MNIE

Psychoterapeuta Ewa Janasz

Witam, nazywam się Ewa Janasz. Jestem magistrem pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W zakresie psychoterapii ukończyłam Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków realizowane przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Katowicach. 

Uzyskałam certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie (numer certyfikatu SP/928/2014).

Aktualnie jestem w trakcie trzyletniej Szkoły Psychoterapii Humanistycznej „Intra” w Warszawie. Szkoła ta przygotowuje mnie do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W pracy terapeutycznej najbliższe jest mi podejście humanistyczne, wyróżniające wyjątkowość i indywidualność klienta oraz wydobywające i doceniające jego potencjał.

Posiadam wieloletnie doświadczenie kliniczne w pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi, zdobyte w placówkach opieki zdrowotnej. Dodatkowo systematycznie poszerzam swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii.

Swoją pracę poddaję regularnym superwizjom.*

*Superwizja to konsultacja z psychoterapeutą – superwizorem. Ma na celu wspomagać warsztat pracy psychoterapeuty oraz podnosić jakość usług przez niego świadczonych. Jest obowiązkowym elementem pracy osoby prowadzącej psychoterapię. Superwizja jest objęta tajemnicą zawodową.

W chwili obecnej pracuję jako Specjalista Terapii Uzależnień w SPZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku w Oddziale Stacjonarnym Dla Kobiet Uzależnionych Od Alkoholu, gdzie prowadzę terapię grupową i indywidualną. Dodatkowo pracuję w NZOZ Ośrodku Leczenia Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie „Integrum” w Rybniku, gdzie zajmuję się diagnozowaniem uzależnienia oraz prowadzeniem terapii indywidualnych z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, czynności i współuzależnionymi. 

Psychoterapia to dla mnie towarzyszenie drugiemu człowiekowi nie tylko poprzez rozmowę, ale także postawę otwartości , uważności i ciekawości do klienta. Staram się dążyć by każda relacja z drugą osobą była dobrym doświadczeniem. Dobra relacja wg. mnie polega na:

  • zaufaniu
  • akceptacji
  • szacunku
  • szczerości
  • zrozumieniu

Doświadczanie relacji terapeutycznej jest dla mnie szczególnym czasem, w którym klient dzięki poznawaniu i lepszemu rozumieniu siebie oraz odkrywaniu własnych potencjałów, odnajduje w sobie zdolności do samorealizacji  i dokonuje konstruktywnych zmian w swoim życiu. Istotnym elementem psychoterapii jest dawanie klientowi wsparcia w pokonywaniu życiowych trudności.

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kontaktu.
Ewa Janasz

Konsultacje i Psychoterapia Indywidualna | Gabinet | Skype |

MOJE CERTYFIKATY

SOCIAL MEDIA

Zapraszam do obserwowania “Energii Życiowej” również w mediach społecznościowych. Dowiesz się pierwszy o nowościach na stronie. Umieszczam tam wiele treści dotyczących psychoterapii, które mogą być dla Ciebie interesujące.